EXPERTISES

DEwanckele architect bv
Hilde DEWANCKELE

Onze expertise

Bouw in ®evolutie

Toenemende normen en wetgevingen m.b.t. het energiezuinig, brandveilig, toegankelijk, water- en klimaatrobuust en duurzaam maken van onze gebouwen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe materialen en technieken. Deze nieuwe technologieën leiden vaak tot nieuwe inzichten.

Bouwpathologie

Bouwpathologie houdt zich bezig met alle vormen van gebreken, schades en schade-ontwikkeling aan gebouwen, oorzaken en gevolgen van schades en de wijze waarop schades kunnen voorkomen, teruggedrongen of verholpen worden.

Bouwproces

Ook het bouwproces zelf kan tot problemen leiden, o.a. meerkosten, uitlopende uitvoeringstermijnen, chaotische facturatie, malafide aannemers,…

Laatste nieuws