Wie ben ik?

Ik ben afgestudeerd als architect Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas Gent in 1993.

Reeds tijdens mijn stage start ik een eigen architectuurpraktijk met opdrachten in de particuliere en sociale woningbouw, kinderopvang, ouderenzorg,… In de loop der jaren zijn er diverse  tijdelijke samenwerkingsverbanden met gelijkgestemde confraters. 

Zoekend naar informatie, kennis, detail, verbetering, vernieuwing volg ik diverse opleidingen, o.a. bouwtechnieken, energiebewust bouwen, expertisetechnieken, juridische vorming voor gerechtsdeskundigen,…

Steeds meer werk ik als gerechtsexpert voor diverse Rechtbanken waarbij ik technisch advies geef m.b.t. huurschade, bouwgebreken, afrekeningen, uitvoeringstermijnen,…

DEwanckele architect bv staat dus voor kennis, ervaring en een hoog ‘Poirot-gehalte’.