Waarom Hoe is het zover kunnen komen?

1. Meten is weten

Beschrijven van de schade of gebreken in tijd en ruimte, omvang van de schade, evolutie van de schade, volgorde en timing van de werken,…

2. Oorzaak

Wat is de oorzaak? Wat is de aanleiding? Wat zijn de gevolgen? Wat is de grondoorzaak en wat is de bijdragende oorzaak waardoor schade is toegenomen? Wie is technisch verantwoordelijk?

3. Herstel & kostenplaatje

Hoe kunnen we de oorzaak aanpakken of vermijden? Hoe kunnen we herstellen en wat is de tijd daarvoor nodig?

En wat zijn de kosten… onderzoekskosten, afbraak en opruiming, herstelkosten, sleetpercentage, blijvende minwaarde, genotsderving, huurderving, nutteloze kosten, uitgestelde bouwkosten…