Bouwproces

Ook het bouwproces zelf kan tot problemen leiden, o.a. meerkosten, uitlopende uitvoeringstermijnen, chaotische facturatie, malafide aannemers,…